Byggregler och normer för VVS-företag, BBR/PBL

Beskrivning
Den här kursen är en del i vad som krävs för att ditt VVS-företag ska bli, och få kalla sig, auktoriserat. Minst en person på företaget eller filialen ska ha kunskaper om gällande bygglagstiftning för att företaget ska bli auktoriserat enligt branschregler för Säker Vatteninstallation. Kursen ger kunskap om de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar hur rörinstallationer ska utformas. IUC är godkänt av Säker Vatten AB för att få genomföra denna kurs.

INSU är godkänt av Säker Vatten AB för att få genomföra denna kurs.

Kursmål
Efter genomförd kurs och godkänt prov har du möjlighet att gå vidare med din ansökan om auktorisation. Efter avslutad kurs har du som kursdeltagare:

 • Kunskaper om gällande regelverk, med avseende på uppbyggnad och funktion
 • Färdigheter i var du hittar rätt regelverk för ditt vardagliga arbete
 • Kompetens att använda gällande regelverk i vardagen kopplat till branschregler för Säker Vatteninstallation

Kursinnehåll

 • PBL – Plan och bygglagen
 • BBR – Boverkets byggregler
 • Arbetsmiljölagen
 • CE-märkning
 • AMA VVS & Kyl
 • Konsumenttjänstlagen
 • Skriftligt prov

Målgrupp
VVS-montörer och arbetsledare med VVS-certifikat samt med giltig utbildning i Säker Vatteninstallation. Du bör ha en roll som arbetsledare eller företagsledare i företaget eller filialen.

Förkunskaper
Du bör redan innan kursstart känna till regelverken samt ha varit yrkesverksam under minst två år.

Kurslängd
1 dag

Övrig information

 • Personlig legitimation krävs.
 • Tolk är ej tillåtet under kurs och prov.

INSU rapporterar till Säker Vatten AB när kursdagen är avslutad. Som godkänd deltagare får du ett utbildningsbevis på genomförd kursdag från INSU. Enligt anmälan om auktorisation ska du skicka in utbildningsbevis för kursdagen till Säker Vatten AB för att gå vidare med din auktorisationsansökan.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search