Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U

För att skapa en säker arbetsmiljö och undvika risker på en byggarbetsplats så måste de olika aktörerna och deras arbeten samordnas. Här har byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering (BAS-P) samt utförande (BAS-U) ett väldigt viktigt ansvar. I vår kurs lär du dig att samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett byggprojekt. Vi går igenom hur du skapar bra förutsättningar föra att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

Kurslängd
1 dag

Kursmål
Du får kunskaper och färdigheter för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för en säker arbetsmiljö. Utbildningen kräver goda förkunskaper i arbetsmiljöregler och ska ses som en funktionsutbildning till uppdraget som byggarbetsmiljösamordnare.

Innehåll

  • Byggarbetsmiljösamordnare bakgrund, innebörd och omfattning
  • Regelverken AML samt AFS 1999:3 Teori och praktisk hantering
  • Byggherres/uppdragstagares ansvar och arbetsuppgifter
  • BAS-P projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker
  • BAS-U AMP, kontroller, planering, samordning, möten arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips
  • Företagets hantering organisation, hjälpmedel, rutiner

Kursen avslutas med kunskapsprov.

Målgrupp
Denna kurs är till för dig som ska vara BAS P/U i ett “normalt” projekt och som har praktisk erfarenhet av att arbetsledande ställning inom bygg- och anläggningsarbete.

Förkunskaper
För att gå den här kursen så behöver du kunskaper inom arbetsmiljölagstiftningen motsvarande vår kurs ELBAM bättre arbetsmiljö el eller liknande. Dessutom avgör projektets art vilka övriga kompetenser som krävs. För ett “normalt” projekt kan kompetenser utöver ELBAM vara elsäkerhet vid arbete (skötsel av elanläggning eller ESA-ISA), arbete med ställning, mobila arbetsplattformar, säkra lyft, heta arbeten, asbest med mera. Dessa kompetenser kan vara inhämtade tidigare, men kan också kompletteras i efterhand. Utöver dessa behöver du även ha erfarenhet från tidigare arbetsmiljöarbete, exempelvis som samordningsansvarig.

Krav från Arbetsmiljöverket
Från den 1 januari 2009 ska det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter finnas en byggarbetsmiljösamordnare, BAS på varje byggarbetsplats. I januari 2011 skärptes kraven och byggarbetsmiljösamordnaren ska kunna styrka sina kvalifikationer när det gäller kunskap och erfarenhet.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search