Elinstallationsreglerna, grundkurs

Beskrivning
Elinstallationsreglerna, eller SS 436 40 00 som den mer formellt heter, är den standard som beskriver hur elinstallationer i lågspänningsanläggningar ska vara utförda för att ge god säkerhet mot olyckor på grund av el. Regelverket fyller en viktig funktion för alla som utför nya elinstallationer eller förändringar på befintliga installationer.

Utgåva 3 har fått ett antal helt nya eller omskrivna avsnitt, bland annat laddning av elfordon, medicinska rum, kraftförsörjningssystem med fotoelektriska solceller och kraftmatning av säkerhetssystem.

Kurslängd
2 dagar

Kursmål
Du får lära dig att hitta i standarden, förstå begreppen basskydd, felskydd och vad som ska skyddas av jordfelsbrytare. Du får också lära dig grundläggande krav respektive tillkommande krav i särskilda utrymmen.

Innehåll

  • Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1
  • Viktiga punkter i SS 436 40 00 utgåva 3
  • Hur utför vi säkra elinstallationer
  • Riskanalys
  • Jämförelse mellan standard och föreskrifter
  • Genomgång av EUUs elsäkerhetshandbok med övningsexempel

På kursen använder vi oss av EUUs framtagna elsäkerhetshandbok som är uppdaterad med kommentarer från den kommenterade utgåvan. Boken innehåller även beskrivning av olika situationer med tips och råd. Det finns också tid för dig att diskutera installationsfrågor med en expert i elsäkerhet.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat

Målgrupp
Alla som utför nya elinstallationer eller förändringar på befintliga installationer.

Förkunskaper
God erfarenhet från elinstallationsarbete.

Övrig information
Vill du ha ditt eget ex av SEK Hb 444 där standarden ingår kan du köpa den på IN Förlag.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search