Fiberskarvning och mätning – grundkurs – 2 dagar

Kursbeskrivning
Vill du lära dig mer om fiberteori, skarvning och mätning? Under 2 dagar ger vi dig en introduktion i fiberoptik. Vi går igenom grundläggande teori, lär oss att skarva, inmätning samt felsökning. Vi bygger en fiberoptisk anläggning som vi därefter tillämpar felsökning och mätning på. Under kursen får du även en förståelse för varför renlighet är så viktigt vid mätning och hur en anläggning godkänns och dokumenteras.
Kursen är en introduktion och riktar sig till dig som skall bygga, underhålla/reparera och felsöka fibernät.

Kursinnehåll
Fiberskarvning
• Kort historik runt skarvning av fiber
• Principerna bakom kontakterad, svetsad och mekanisk fiberskarv
• Dämpning i svetsad respektive mekanisk fiberskarv
• Handhavande av fibersvets och tillbehör
• Omgivning – temperatur, damm, fukt, etc.
• Arbetsmiljö – planering, ergonomi, säkerhet samt städning (fiberspill)
• Kablars mekaniska egenskaper
• Hantering av kabel – avmantling, tillmåttning, överskottslingning.
• Identifiering av fiber i kabel (färger, numrering)
• Detektering samt hantering av trafikerad fiber
• Skarvar på fibersvansar (pigtails) och fanouter i termineringsbox (ODF) – placering och fixering
• Organisering och fixering i skarvbox
• Slingning av fiber, minsta böjradie
• Märkning av fiber och skydd av skarv
• Dragavlastning i skarvbox/skåp
• Täthetsprov samt montering av skarvbox
• Planering, tillstånd samt information till kunder

Mätning
• Handhavande av instrument samt vård och skötsel
• Kalibrering – varför och hur?
• Renlighet och skador – kontroll samt påverkan på mätning
• Hur en OTDR fungerar
• Mätning av dämpning med en OTDR
• Mätning av fiberlängd med en OTDR
• Felsökning med OTDR – typ av fel, lokalisering av felkälla
• Hur en ljuskälla-effektmeter(power meter) fungerar
• Slutmätning av länk med ljuskällaeffektmeter
• OTDR eller ljuskälla-effektmeter – när används vad?
• Mätvärden jmf. med kravspec. – när godkänns en anläggning, dokumentation av mätning
• Rimlighetsbedömning av mätvärden
• Vad är en effektbudget? dB, dBm och W

Målgrupp
Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med fiberoptik vid installation i bredbands- och/eller telekomnätverk. Förmodligen jobbar du med installation, service, underhåll eller besiktning. Kursen är lika givande för dig som planerar, ansvarar eller upphandlar tjänster för fiberoptiska nätverk.

Kursmål
Du får teoretisk och praktisk kunskap i fiberoptiska anläggningar. Du lär dig skarva och skala kabel, bygga ett fibernätverk som du sedan använder för mätning och felsökning.

Kurslängd
2 dagar

Förkunskaper
Ingen speciell förkunskap krävs

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search