Företagsekonomi för installatörer

Beskrivning
Vår kurs Företagsekonomi för installatörer är utformad för att passa dig som driver ett aktiebolag, men som saknar ekonomibakgrund.

Kursen är uppdelad i två block. Det första blocket förklarar olika företagsekonomiska begrepp och syftar till att ge dig en större förståelse om årsbokslut och bokföring, och det andra blocket ger dig bland annat insikt om olika skatterättsliga frågor så som vinstöverföring, skattemässiga konsekvenser, mervärdesskatt och ROT-avdrag. Kursen är till största del teoretisk, men för ökad förståelse avslutas båda dagarna med ca 2 timmar praktikfall och övningsexempel.

Kursen är ett samarbete mellan Solar School och Karlstad Universitet. De två kursledarna har goda kunskaper i ekonomi, skatterätt och pedagogik, och utbildar studenter vid Karlstad Universitet.

Kurslängd
2 dagar

Kursmål
Du kommer få en övergripande förståelse för hur ett årsbokslut kommer till, och utifrån det kunna bedöma din egen verksamhet gentemot några av dina viktigaste konkurrenter. Du kommer även få en övergripande förståelse i vissa valda skatterättsliga frågor, och efter genomgången kurs känna till grundläggande skattemässiga skyldigheter och rättigheter.

Innehåll

  • Grundläggande begrepp
  • Bokföring
  • Bokslut och årsredovisning
  • Företaget och konkurrenterna
  • Vinstöverföring och skattemässiga konsekvenser
  • ROT-avdrag och sociala avgifter
  • Mervärdesskatt
  • Skatteförfarande/skatteprocess

Målgrupp
Aktiebolagsägare

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du äga, eller arbeta i, ett aktivt aktiebolag.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search