Försäljning för installatörer

Beskrivning
”Jag vill gärna ge bra service och vara efterfrågad, men jag vill inte tvinga på kunden något…”

En kund som är nöjd med ditt jobb vill mer än gärna veta vad du mer kan hjälpa till med. Saknas det något viktigt? Har det kommit ny teknik eller lösningar? Hur kan framtida problem förebyggas?

Som installatör har du i regel ett mycket stort förtroende hos kunden. Dina råd väger mycket tyngre än alla snygga broschyrer eller hemsidor. På en marknad där produkter och priser blir mer och mer lika krävs helt nya sätt att tillfredsställa kunderna. Att få nöjda kunder, som gärna berättar för andra och dessutom kommer tillbaka, blir ett allt viktigare konkurrensmedel.

Att förstå grunderna i försäljningsteknik och bli bättre på att få andra att se sina eventuella behov ÄR att ge kunden en bättre service.

Kurslängd
1 dag

Kursmål
Du kommer att få en bättre förståelse för hur du skapar förtroende, agerar affärsmässigt i ett kundsamtal genom att ställa påverkande frågor, skapar merförsäljning samt hur kunden ser på sin situation.

Innehåll

  • Första intryckets betydelse
  • Att skapa eller kapa förtroende?
  • Grunder i försäljning – säljsamtalets uppbyggnad
  • Informera eller sälja?
  • ”Bredda” samtal – merförsäljning
  • Modern behovsanalys
  • Väcka och förstärka behov
  • Göra kunden angelägen/sugen
  • Grundläggande frågemetodik
  • Kundens beslutssituation – hur tänker kunden?

Målgrupp
Installatörer och montörer inom EL och VVS, arbetsledare, servicetekniker.

Förkunskaper
Inga förkunskapskrav

Kursens upplägg
Kursen varvar föreläsningar med praktiska övningar och diskussioner.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

Start typing and press Enter to search