Första hjälpen & HLR

Beskrivning
Vet du hur du ska tänka och agera rätt om det sker en olycka? I vår kurs Första hjälpen och hjärt-lungräddning lär du dig det. Din kunskap kan innebära att den som är skadad får en mindre skada eller till och med blir räddad.

Ibland är det svårt att bedöma hur pass allvarlig en skada eller sjukdom är. Med kunskaper i Första hjälpen blir det enklare för dig att ta reda på vad som är fel och agera på ett korrekt sätt. Oavsett om det rör sig om mindre skador och lindrigare sjukdomar eller mer allvarliga och livshotande situationer.

Innehåll

  • Att bedöma situationen och prioritera åtgärder
  • Att larma 112
  • Åtgärder vid sjukdomsfall (t ex hjärtinfarkt, stroke, diabetes, epilepsi)
  • Åtgärder vid olycksfall (t ex blödningar, brännskada, nack- ryggskada)
  • Att utföra hjärt- lungräddning med god kvalitet
  • Kris och krisstöd

Utbildningen följer HLR-rådets riktlinjer och vänder sig till alla verksamheter och privatpersoner.

Tidsåtgång
Utbildningen genomförs under 3,5-4 timmar.

Förkunskaper
Grundnivå, inga förkunskper krävs

 

Passar inte datumet, vill du skicka hela firman vid två olika tillfällen, eller önskar ni vara själva på utbildningstillfället och kombinera utbildningen tillsammans med ert företagsmöte? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Sök utbildning