Heta arbeten

Kursbeskrivning
Kursen ger dig behörighet att utföra heta/brandfarliga arbeten på tillfälliga arbetsplatser. Sedan 1991 ställer försäkringsbranschen krav på att alla som arbetar med heta arbeten har utbildning.

Kurslängd
1 dag

Kursmål
Efter genomförd kurs kommer du att ha goda kunskaper när det gäller brandfarliga heta arbeten som ska efterfölja gällande säkerhetsföreskrifter för att förhindra uppkomst av brand.

Innehåll / Huvudpunkter

 • Vad är Heta Arbeten
 • Ansvar och brottsbalken
 • Försäkringsvillkor
 • Larmning
 • Brandteori
 • Brandfarliga varor
 • Brandsläckare
 • Praktisk brandsläckning
 • Risker med och hantering av gasflaskor
 • Brandlarm
 • Förebyggande brandskydd
 • Tätskikt
 • Skadefall, statistik

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar med heta arbeten, t ex som elektriker, rörläggare, brandskyddsansvarig, fastighetsskötare, lantbrukare, reparatör och andra som arbetar med heta arbeten på tillfälliga, icke brandskyddsgodkända, arbetsplatser.

Förkunskaper
Ingen förkunskap krävs

Övrig information
I kursen Heta arbeten ingår till var och en av deltagarna kurslitteratur till ett värde av ca. 390 kr. Naturligtvis utlånas även all utrustning som behövs till de praktiska släckmomenten/övningarna.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search