Robust fiber – Utbildningsbevis

Kursbeskrivning
Kursen ger dig behörighet att planera, projektera, förlägga och dokumentera fibernät. Under utbildningen lär du dig utvalda delar av ”Anvisningar för robust fiber”, och kommer få kännedom om var du kan hitta olika typer av information i anvisningarna. Utbildningen är förberedande för att du ska klara provet för utbildningsbeviset, och följer den kravspecifikation som Robust fiber tagit fram.

Innehåll 

  • Projektering
  • Förläggningsmetoder i olika markförhållanden
  • Materialval
  • Metoder för att bygga robusta noder
  • Samförläggning
  • Dokumentationsrutiner

Målgrupp
Utbildnings är för dig som arbetar som installatör, anläggningstekniker, schaktentreprenör inom fiberförläggning, inmätare eller söker mer kunskap inom området förläggning av fibernät.

Kursmål
Du får kunskap och tips om hur du arbetar fram ett fibernät som är robust och driftsäkert, samt följer branschens gemensamma kravställning.

Förkunskaper
Ingen förkunskap krävs

Kurslängd
1 dag

Övrig information
Vid kurstillfället behöver du ta med dig en dator eller läsplatta. I slutet av kursdagen kan du välja att genomföra ett certifierande prov. Provet görs digitalt och administreras av Incert. Väljer du att skriva provet tillkommer en kostnad på 600kr som faktureras via Incert.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search