Säker Vatteninstallation för VVS-företag

Beskrivning
Vi erbjuder utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag som ligger till grund för Auktoriserat VVS-företag. Efter godkänd kunskapskontroll kan du som är VVS-montör, arbetsledare eller lärling och är anställd på ett företag som är Auktoriserat VVS-företag, ansöka om din branschlegitimation hos Säker Vatten AB. Branschlegitimationen är ett delvillkor för auktorisationen av Auktoriserat VVS-företag.

Kursmål
Kursens mål är att deltagarna ska få kunskap att utföra säkra installationer. Efter avslutad kurs kommer du som kursdeltagare att ha:

 • Kunskaper om gällande branschregelverk
 • Färdigheter att hitta i gällande branschregelverk
 • Kompetens att använda gällande branschregelverk i vardagen

Kursinnehåll

 • Skydd mot vattenskador – vi går igenom förläggning av rör, rörgenomföringar i tätskikt samt infästningar i våtrum
 • Skydd mot personskador – vi lär oss mer om Legionella, brännskador och återströmning
 • VVS-produkter – här går vi igenom egenskaper och monteringsanvisningar
 • Nyhet 2016:1 – vi går igenom byggtekniska förutsättningar samt ger information om byggteknik som inte omfattas av branschregler Säker Vatteninstallation

Målgrupp
VVS-montörer, arbetsledare, VVS-lärlingar, skadereglerare anställda på ett försäkringsbolag eller andra som söker kunskap inom Säker Vatteninstallation. Endast kursdeltagare som är anställda i ett företag som är Auktoriserat VVS-företag kan erhålla branschlegitimationen.

Förkunskaper
För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha arbetat med eller ha god kännedom om rörinstallationer. Det är endast du som är anställd i ett företag som är auktoriserat VVS-företag som kan erhålla branschlegitimationen. Som montör måste du även ha certifikat/utbildningsbevis eller delta i pågående utbildning till rörmontör. Mer information hittar du på Säker vatten.

Kurslängd
1 dag

Övrig information

 • Personlig legitimation krävs vid kurstillfället.
 • Tolk är ej tillåtet under kurs och prov.
 • Kunskapskontrollen rättas av kursledaren och skickas sedan till Säker vatten för registrering.
 • Branschlegitimationen och Auktoriserat VVS-företag administreras av Säker Vatten AB, 08-762 73 00. Hanteringstiden hos Säker Vatten AB är ca. 1 månad. Du beställer sedan din branschlegitimation via www.nexusid06.se. Information hur du beställer branschlegitimation får du även på kursen.
 • Din branschlegitimation gäller för dig personligen under fem år, efter fem år måste du genomföra ny kursdag för att din branschlegitimation ska gälla.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search