Terminering Fiber – Utbildningsbevis

Kursbeskrivning
Söker du efter en grundläggande teoretisk kurs i fiberoptik? Då det tidigare har saknats en gemensam standard för fiberkopplingar i de fiberoptiska noderna i Sverige, har man på flera håll ökat kraven på de installatörer som ska gå in och arbeta i fibernoder. Tillsammans med några av branschens aktörer har INCERT* tagit fram ett utbildningsbevis, som syftar till att höja kompetensen och garantera en kunskapsnivå för installatörer som har arbetsuppgifter i fibernoder.

Kursen Terminering Fiber, följer det upplägg som är framtaget av INCERT i samarbete med Skanova och Comhem och skall, vid godkänt provresultat, leda till att deltagaren får ett av godkänt utbildningsbevis. Kursen består av teori och praktiska övningar i realistisk ODFmiljö med de instrument och verktyg en installatör använder.

Kursinnehåll
Huvudpunkter
• Grundläggande fiberoptisk teori
• Hantering av fiberoptiska kontakter
• Inspektion och rengöring av kontakter
• Inkoppling av patchkablar och märkning
• Identifiering av trafikerad fiber

Du kommer även att få en översiktlig inblick i:
• Kontroll av utför arbete med OTDR och effektmeter/ljuskälla
• Fiberoptiska kablar
• Skarvning med fibersvets
• FTTx nätets uppbyggnad

Kursen avslutas med ett skriftligt prov som vid godkänt resultat ger deltagaren ett utbildningsbevis utfärdat av INCERT.

*INCERT är ackrediterade av SWEDAC för personcertifiering inom bland annat el, kyla och fiberteknik

Målgrupp
Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med fiberoptik vid installation i bredbands- och/eller telekomnätverk. Förmodligen jobbar du med installation, service, underhåll eller besiktning.

Kursmål
Du får teoretisk genomgång i fiberoptik som syftar till att ge en grundläggande kunskapsnivå. Efter avslutad kurs med godkänt provresultat kan du bla arbeta i Skanova och Comhems nät.

Kurslängd
1 dag

Förkunskaper
Ingen speciell förkunskap krävs

Övrig information
Vid kurstillfället behöver du ta med dig en dator eller läsplatta. I slutet av kursdagen kan du välja att genomföra ett certifierande prov. Provet görs digitalt och administreras av Incert. Väljer du att skriva provet tillkommer en kostnad på 600kr som faktureras via Incert.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search