Vi hjälper dig på rätt väg!

Kontroll före idrifttagning

Lär dig att kontrollera en elinstallation under montage, före idrifttagning och funktionsprova den efter spänningssättning. Syftet med kontrollerna är att säkerställa att anläggningen inte är farlig och att den fungerar enligt vad den har konstruerats för.

Första hjälpen & hjärt-lungräddning

Vet du hur du ska tänka och agera rätt om det sker en olycka?

I vår kurs Första hjälpen och hjärt-lungräddning lär du dig det. Din kunskap kan innebära att den som är skadad får en mindre skada eller till och med blir räddad.

Solcellsanläggningar

Hänger du med i den växande solelsmarknaden?

Du känner säkert till att många investerar i solcellsanläggningar till sina privatbostäder och kommersiella byggnader, men ser du möjligheterna för dig?

Start typing and press Enter to search