Kursöversikt

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Custom Post Type
Filter by Kategorier
Kurser
Arbetsmiljö
EL
Fiber, brand & säkerhet
Företagsekonomi & försäljning
VVS

Arbete med spänning, repetition

Få en repetition av riskanalys och arbetsplanering och fortsätt genomföra arbete på en spänningssatt lågspänningsanläggning.

Arbete med ställningar

Lär dig att med hjälp av riskbedömning bygga, riva och ändra en ställning på upp till fem meter på ett säkert sätt. Kursen är ett krav från Arbetsmiljöverket.

Arbete nära och med spänning, grundkurs

Få kunskaper för att kunna utföra arbeten nära och på spänningssatta
lågspänningsanläggning-ar.

Brandtätning

Få kunskap hur man bedömer om en befintlig brandtätning är godkänd och säker, och lär dig hur du väljer rätt metod för valt ändamål, samt få produktkännedom.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U

Du får kunskap för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Kursen bör ses som en funktionsutbildning.

Elinstallationer i lantbruk & stall

Lär dig om elinstallationer i lantbrukets produktions- byggnader och hästverksamhet. Kursen är ett försäkringskrav.

Elinstallationsregler – Online

Lär dig bl.a. att hitta i standarden, förstå begreppen basskydd, felskydd och vad som ska skyddas av jordfelsbrytare.

Elinstallationsreglerna

Teoretisk genomgång av Elinstallationsreglerna med särskilt fokus på ändrade regler och nytt innehåll sedan tidigare utgåva.

Elinstallationsreglerna, grundkurs

Lär dig bl.a. att hitta i standarden, förstå begreppen basskydd, felskydd och vad som ska skyddas av jordfelsbrytare.

Elsäkerhet vid arbete

Lär dig mer om föreskrifterna för elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110-1, Skötsel av elektriska anläggningar.

Elsäkerhet vid arbete – Online

Lär dig mer om föreskrifterna för elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110-1, Skötsel av elektriska anläggningar.

ESA Industri & Installation

Lär dig att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar, samt hur man bygger upp en elsäkerhetsorganisation.

ESA Industri & Installation – Online

Lär dig att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar, samt hur man bygger upp en elsäkerhetsorganisation.

Fallskyddsutbildning Tak

Lär dig om lagar och regler för fallskydd samt praktiskt att säkert och effektivt kunna förankra dig och använda rätt fallskydd på tak/höjd.

Fiberskarvning och mätning – grundkurs

Få teoretisk & praktisk kunskap i fiberoptiska anläggningar. Du lär dig bygga ett fibernätverk som du sedan använder för mätning & felsökning.

Företagsekonomi för installatörer

Lär dig grunderna i företagsekonomi. Kursen är utformad för dig som driver ett aktiebolag, men som saknar ekonomibakgrund.

Försäljning för installatörer

Lär dig grunderna i försäljningsteknik, få en bättre förståelse för hur du skapar förtroende och agerar affärsmässigt i ett kundsamtal.

Första hjälpen & HLR, halvdag

Få grundläggande kunskaperna inom hjärt-lungräddning, första hjälpen, luftvägsstopp och hur man använder en hjärtstartare.

Första hjälpen & HLR, heldag

Få grundläggande kunskaper inom hjärt-lungräddning, första hjälpen, luftvägsstopp och lär dig använda en hjärtstartare.

Heta arbeten

Kursen ger dig behörighet att utföra heta och brandfarliga arbeten på tillfälliga arbetsplatser. Försäkringsbranschen har krav på utbildning vid hett arbete.

Heta arbeten – Online

Kursen ger dig behörighet att utföra heta och brandfarliga arbeten på tillfälliga arbetsplatser. Försäkringsbranschen har krav på utbildning vid hett arbete.

Hjärt-lungräddning

Få kunskap om hur man lägger någon i stabilt sidoläge, utför hjärt-lungräddning, kontrollerar livstecken och använder en hjärtstartare.

Hjärt-lungräddning inkl. elskada

Lär dig hur man lägger någon i stabilt sidoläge, kontrollerar livstecken och använder en hjärtstartare. Då får även lära dig mer om elskador.

KNX Produktutbildning

Ta del av praktiska övningar och lär dig mer om bland annat belysning, klimat, logik, scenhantering och appstyrning, samt olika produkter inom KNX.

KNX Programmering och driftsättning

Lär dig att att planera, programmera och driftsätta en KNX-anläggning med belysning och andra tekniska installationer.

Kontroll före idrifttagning

Lär dig att kontrollera en elinstallation under montage, före idrifttagning och funktionsprova den efter spänningssättning.

Laddning av elfordon

Mer än en tredjedel av alla bilar som säljs i Sverige är laddningsbara. Utbyggnaden av antalet privata och publika laddningsstationer ökar.

Merförsäljning

Få ökad förståelse för hur ni kan öka omsättningen i företaget och samtidigt höja kundnöjdheten genom att använda er av merförsäljning.

Potentialutjämning

Lär dig hur du gör en praktisk tolkning av kraven på potentialutjämning,
för en person-
och funktionssäker anläggning.

Potentialutjämning – Online

Lär dig hur du gör en praktisk tolkning av kraven på potentialutjämning, för en person och funktionssäker anläggning.

Regler & normer för VVS-företag, BBR/PBL

Lär dig mer om de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar hur rörinstallationer ska utformas. Krävs för att bli auktoriserat VVS-företag.

Robust fiber

Få kunskap och tips om hur du arbetar fram ett fibernät som är robust och driftsäkert, samt följer branschens gemensamma kravställning.

Säker Vatteninstallation

Lär dig hur man utför säkra vatteninstallationer och få kunskap hur du hittar i, och använder gällande regelverk i vardagen.

Säker Vatteninstallation Online

Lär dig hur man utför säkra vatteninstallationer och få kunskap hur du hittar i, och använder gällande regelverk i vardagen.

Simatic TIA Portal, prog. S7-1200

Få grundläggande kunskaper inom automatisering med PLC-system, Simatic S7-1200 och programvaran TIA Portal Step 7 Basic.

Solar Plus INFRALAN® certificeringskurs

Nu kan du få InfraLan Installatör Certifikat vid självstudier, kontakta Solar School eller EFB Nordic A/S, för at ta emot utbildningsmaterialet.

Solcellsanläggningar

Lär dig hur en installation bör utformas och vilka standarder som gäller, samt produkternas funktion och vilka övriga säkerhetsaspekter som är viktiga.

Solcellsanläggningar – Online

Lär dig hur en installation bör utformas och vilka standarder som gäller, samt produkternas funktion och vilka övriga säkerhetsaspekter som är viktiga.

Terminering Fiber – Utbildningsbevis

Du får en
teoretisk genomgång i fiberoptik som syftar till att ge dig en grundläggande kunskapsnivå.

Start typing and press Enter to search