Kursöversikt

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Custom Post Type
Filter by Kategorier
Kurser
Arbetsmiljö
EL
Fiber, brand & säkerhet
Företagsekonomi & försäljning
VVS

Arbete med spänning, repetition

Få en repetition av riskanalys och arbetsplanering och fortsätt genomföra arbete på en spänningssatt lågspänningsanläggning.

Arbete nära och med spänning, grundkurs

Få kunskaper för att kunna utföra arbeten nära och på spänningssatta
lågspänningsanläggning-ar.

Brandtätning

Få kunskap hur man bedömer om en befintlig brandtätning är godkänd och säker, och lär dig hur du väljer rätt metod för valt ändamål, samt få produktkännedom.

Elinstallationer i lantbruk & stall

Lär dig om elinstallationer i lantbrukets produktions- byggnader och hästverksamhet. Kursen är ett försäkringskrav.

Elinstallationsreglerna

Teoretisk genomgång av Elinstallationsreglerna med särskilt fokus på ändrade regler och nytt innehåll sedan tidigare utgåva.

Elsäkerhet vid arbete

Lär dig mer om föreskrifterna för elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110-1, Skötsel av elektriska anläggningar.

Elsäkerhet vid arbete – Online

Lär dig mer om föreskrifterna för elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110-1, Skötsel av elektriska anläggningar.

ESA Industri & Installation

Lär dig att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar, samt hur man bygger upp en elsäkerhetsorganisation.

ESA Industri & Installation – Online

Lär dig att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar, samt hur man bygger upp en elsäkerhetsorganisation.

Fallskyddsutbildning Tak

Lär dig om lagar och regler för fallskydd samt praktiskt att säkert och effektivt kunna förankra dig och använda rätt fallskydd på tak/höjd.

Heta arbeten

Kursen ger dig behörighet att utföra heta och brandfarliga arbeten på tillfälliga arbetsplatser. Försäkringsbranschen har krav på utbildning vid hett arbete.

Hjärt-lungräddning

Få kunskap om hur man lägger någon i stabilt sidoläge, utför hjärt-lungräddning, kontrollerar livstecken och använder en hjärtstartare.

Hjärt-lungräddning inkl. elskada

Lär dig hur man lägger någon i stabilt sidoläge, kontrollerar livstecken och använder en hjärtstartare. Då får även lära dig mer om elskador.

Kontroll före idrifttagning

Lär dig att kontrollera en elinstallation under montage, före idrifttagning och funktionsprova den efter spänningssättning.

Laddning av elfordon

Mer än en tredjedel av alla bilar som säljs i Sverige är laddningsbara. Utbyggnaden av antalet privata och publika laddningsstationer ökar.

Potentialutjämning

Lär dig hur du gör en praktisk tolkning av kraven på potentialutjämning,
för en person-
och funktionssäker anläggning.

Potentialutjämning – Online

Lär dig hur du gör en praktisk tolkning av kraven på potentialutjämning, för en person och funktionssäker anläggning.

Simatic TIA Portal, prog. S7-1200

Få grundläggande kunskaper inom automatisering med PLC-system, Simatic S7-1200 och programvaran TIA Portal Step 7 Basic.

Solar Plus INFRALAN® certificeringskurs

Nu kan du få InfraLan Installatör Certifikat vid självstudier, kontakta Solar School eller EFB Nordic A/S, för at ta emot utbildningsmaterialet.

Solcellsanläggningar

Lär dig hur en installation bör utformas och vilka standarder som gäller, samt produkternas funktion och vilka övriga säkerhetsaspekter som är viktiga.

Solcellsanläggningar – Online

Lär dig hur en installation bör utformas och vilka standarder som gäller, samt produkternas funktion och vilka övriga säkerhetsaspekter som är viktiga.

Start typing and press Enter to search