Brandtätning

Beskrivning
Fler och fler beställare ställer krav att du som utförare erhåller certifiering för att kunna genomföra en godkänd och säker brandtätning.

Fördelen att besitta kunskap kring brandtätning är för dig som utförare flera. Dels kan du bedöma om en befintlig tätning är godkänd och säker. Kanske måste du riva bort den gamla och installera en helt ny. Denna kurs ger dig kunskapen att välja rätt metod för ändamålet samt kännedom om sortimentsbredden. Kursen ger dig helt enkelt svar på var, när och hur en brandtätningsinstallation ska utföras.

Innehåll

  • Genomgång av BBR (brand)
  • Ansvarsfrågor
  • Teori kring FireSeals brandtätningssystem
  • Dokumentering
  • Praktiskt montage
  • Skriftligt prov
  • Certifiering*
  • ID06-registrering

* Enligt lag finns ej krav på certifiering för att utföra brandtätning. Fler och fler beställare ställer däremot certifieringskrav på utförare som ska genomföra brandtätning.

Kursmål
Efter avslutad kurs kan du bedöma om en befintlig brandtätning är godkänd och säker. Du vet även  hur du ska välja rätt metod för valt ändamål, samt har kunskapen att installera FireSeals brandtätningar enligt anvisningar.

Målgrupp
El- och VVS installatörer, arbetsledare, besiktningsmän och fastighetsansvariga

Kurslängd
1 dag

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search