Elinstallationer i lantbruk & stall

Beskrivning
Du får kunskaper om vad som gäller för elinstallationer i lantbrukets produktionsbyggnader och hästverksamhet, samt vilka villkor som finns i Svensk Standard och tillkommande försäkringskrav.

Kurslängd
1 dag

Kursmål
Du får information om de regelverk som gäller för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet.

Innehåll
I kursen går vi igenom Lantbrukets Brandskyddskommitté handbok om Elinstallationer i Lantbruk, och de krav som finns i Svensk Standard och tillkommande försäkringskrav.

Handbok för elinstallationer i lantbruk
Kursen innehåller en genomgång av de speciella krav som gäller för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet. Det ställs krav på att beställaren måste förvissa sig om att den anlitade entreprenören har den specialkunskap som krävs för att utföra elinstallationer i lantbrukets produktionsbyggnader. Elinstallatören och montören ska kunna de extra krav som ställs enligt handboken.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till elinstallatörer och montörer.

Förkunskaper
Deltagarna ska ha kunskap om Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, inriktning på avsnitt 705.

Övrig information
Kunskapskortet, som du får när du slutfört utbildningen, ger dig möjligheten att visa lantbrukaren att du har den kompetens som krävs. Kursen är framtagen i samarbete med Lantbrukets Brandskyddskommitté Länsförsäkringar, EIO och ELKAB.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search