Elinstallationer i lantbruk 2019:1

Beskrivning

Vill du kunna mer om elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet? Hos oss får du lära dig de speciella krav som finns samt få bevis på att du har rätt kompetens. Det är beställarens ansvar att säkra att den anlitade entreprenören har den specialkunskap som krävs för att utföra elinstallationer i lantbrukets produktionsbyggnader. Elinstallatören och montören ska kunna de extra krav som ställs enligt handboken Elinstallationer i lantbruk.

Kursmål

Du får information om de regelverk som gäller för elinstallationer i Lantbruk och hästverksamhet.

Innehåll

I kursen går vi igenom handboken Elinstallationer i lantbruk från Lantbrukets Brandskyddskommitté samt de krav som finns i svensk standard och tillkommande försäkringskrav. När du har gjort utbildningen får du ett digitalt intyg. Det kan du använda när du träffar dina kunder för att visa att du har den kompetens som krävs. Kursen är framtagen i samarbete med Lantbrukets Brandskyddskommitté, Länsförsäkringar och Installatörsföretagen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till elinstallatörer och montörer

Förkunskaper

Deltagarna ska ha kunskap om Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, inriktning på avsnitt 705.

Övrig information

Ditt digitala intyg, som du får när du slutfört utbildningen, ger dig möjligheten att visa lantbrukaren att du har den kompetens som krävs.
Kursen är framtagen i samarbete med Lantbrukets Brandskyddskommitté Länsförsäkringar och IN

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search