Elinstallationsreglerna

Beskrivning

Den 9 maj 2023 började de nya Elinstallationsreglerna (utgåva 4) att gälla. Men vad innebär det i praktiken och vad har förändrats från tidigare versioner? Rätt kunskaper minskar risken för olyckor. I vår grundkurs om elinstallationsregler får du koll på vad som gäller, så att du kan arbeta säkert. Du lär dig mer om hur elinstallationer i lågspänningsanläggningar ska utföras, starkströmsföreskrifter, riskanalys och olika krav.

Kursmål

Du får en teoretisk genomgång av Elinstallationsreglerna med särskild fokus på förändringarna sedan tidigare utgåva.

Innehåll

– Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1
– Viktiga punkter i SS 436 40 00 utgåva 4
– Hur utför vi säkra elinstallationer
– Riskanalys
– Jämförelse mellan standard och föreskrifter
– Genomgång av INSUs elsäkerhetshandbok med övningsexempel

Den senaste utgåvan av SS 436 40 00 har ett antal helt nya eller omskrivna avsnitt, bland annat Laddning av elfordon, Medicinska rum, Kraftförsörjningssystem med fotoelektriska solceller samt Kraftmatning av säkerhetssystem.

På kursen använder vi en elsäkerhetshandbok INSU har tagit fram själva. Den är uppdaterad så den följer krav i ELSÄK-FS 2022:1 som träder i kraft 1 december 2022. Boken innehåller även beskrivning av olika situationer med tips och råd.

Målgrupp

Alla som utför nya elinstallationer eller förändringar på befintliga installationer.

Förkunskaper

För att gå den här kursen så behöver du ha god erfarenhet av elinstallationsarbete.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search