Är du noga med din elsäkerhet?

Tänker du tillräckligt mycket på din säkerhet?

Är du bra på att prioritera din säkerhet? Vi har lärt oss att vi ska använda hjälm när vi cyklar och bälte när vi åker bil, men är vi lika noggranna med att ha uppdaterade kunskaper när vi jobbar med el? Det är inte bara oss själva vi utsätter för fara om vi jobbar osäkert i en elanläggning, utan också våra kollegor, och om olyckan är framme även våra nära och kära. Vi har kontaktat Henrik Blomstedt och Rita Fager på EUU för att prata mer om varför elsäkerhet är så viktigt.

Vad kan hända om man inte har rätt kunskap men ändå vistas i en elanläggning?

– El syns inte och luktar inte men är livsfarligt! Eftersom en elanläggning kan frigöra oerhörda mängder med energi, säger Henrik. För genom att inte följa de rutiner som finns uppsatta kan man orsaka allvarliga skador så som strömgenomgång och ljusbågar vilket kan drabba både elektrikern och/eller andra personer som befinner sig på elanläggningen, fyller Rita i. Därför är det viktigt att alla som arbetar där det finns en elektrisk risk har den kunskap som krävs för att undgå risker i arbetet, och kunskapen är viktig att uppdatera och repetera, annars är det lätt att falla in i gamla arbetsmönster som inte är säkra nog, fortsätter Henrik.

För att hålla kunskaperna i elsäkerhet uppdaterade ordnar vi på Solar School kurser i skötsel av elanläggningar tillsammans med EUU. I kursen får du lära dig hur du skyddar dig själv och dina medarbetare mot elektrisk fara, men du får även lära dig mer om innehavarens kontroll av elanläggning och varselmärkningar.

Vem är det som behöver gå kursen?

– Skötsel av elanläggningar är en kurs som ofta blir missförstådd på namnet, säger Rita. Hon fortsätter, många tror att kursen enbart är till för dem som jobbar i större industrier, men alla som jobbar i och med elanläggningar, så som hissar, större ventilationssystem, ställverk, lyftanordningar, elektriskt styrda portsystem och mer omfattande värmesystem har ett säkerhetskrav på sig från arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift att gå kursen och uppdatera kunskaperna med jämna mellanrum. Glöm inte att det är extra viktigt att ha aktuell och dokumenterad kunskap när fler än ett företag arbetar på samma ställe, eftersom riskerna ökar ju fler som är inblandade.

Var det längesedan du uppdaterade dina kunskaper? Vi hjälper dig gärna. Kontakta oss på info@solarschool.se så försöker vi ta fram en lösning som passar dig och ditt företag.

Start typing and press Enter to search