Hur undviker du en elolycka?

Hur undviker du en elolycka? Vi ger dig fem tips!

Vi har pratat med Jennie Andersson på Elsäkerhetsverket, och hon ger oss sina 5 bästa tips om hur du undviker en elolycka.

  • Prioritera aldrig arbetet framför ditt eget och dina kollegors liv och hälsa. Tänk efter innan du stressar och tar genvägar som innebär olycksrisk för dig och/eller dina kollegor.
  • Riskanalysera innan arbetet – och gör åtgärder för att undvika de risker som identifierats.
  • Välj säkrast möjliga arbetsmetod. Korrekt utförd frånskiljning med bryt och lås är alltid säkrast.
  • Glöm aldrig att kontrollera att driftspänningen är frånkopplad.
  • Om du arbetar på eller nära en spänningssatt anläggning – extra viktigt med noggrann planering innan arbetet, god anläggningskännedom, rätt och hel skyddsutrustning och framförallt att inte stressa och chansa om det uppstår oväntade situationer eller nya arbetsmoment som du inte planerat för! Observera att för arbete med spänning krävs särskild utbildning.

Behöver du uppdatera dina elkunskaper?  Här kan du läsa mer om vårt utbud. Hör gärna av dig till oss om du har några frågor eller funderingar. Vi hjälper dig gärna!

Start typing and press Enter to search