Kontroll före idrifttagning

Beskrivning
Varje installation och montage ska under uppbyggnad eller komplettering inspekteras. Innan anläggningen tas i drift ska den provas i betryggande omfattning. Syftet med kontrollerna är att säkerställa att anläggningen inte är farlig, och att den fungerar enligt vad som avsetts. Finns kompetensen att genomföra dessa kontroller fås en korrekt anläggning, vilket förhindrar kostsamma efterarbeten. Detta stärker dessutom företagets image och ger goda förutsättningar för vidare uppdrag.

Kurslängd
1 dag

Kursmål
Du får lära dig kontrollera en elinstallation under montage, före idrifttagning och funktionsprova den efter spänningssättning. Du får också lära dig hur du dokumenterar kontrollen.

Innehåll

  • Genomgång av berörda punkter i starkströmsföreskrifterna och gällande standard.
  • Grupparbeten i hur man på lämpligt sätt kontrollerar olika typer av anläggningar genom inspektion och provning
  • Mätningar på TN-C- och TN-S-system
  • Kontinuitetsmätning, isolationsmätning “meggning”, kontroll av jordfelsbrytare och kontroll av automatisk frånkoppling.

Målgrupp
Personal som har uppgiften att kontrollera en anläggning helt eller delvis efter färdigställande.

Förkunskaper
Kunskaper i utförandeföreskrifterna och erfarenhet från elinstallationsarbete.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search