Potentialutjämning

Beskrivning
Kan du tolka kraven på potentialutjämning och skapa en säker anläggning? Vad ska skyddsutjämnas? Vad ska funktionsutjämnas? Hos oss får du den kunskap du behöver för att vara uppdaterad och arbeta säkert. SEK- Svensk Elstandard har uppdaterat Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, Handbok 444 där bland annat skyddsutjämning har förenklats.

Elolycksfall, lagerskador, störningar i styrsystem och produktionsstopp kan orsakas av spänningsskillnader mellan olika delar i en anläggning. Därför har potentialutjämning alltid varit ett diskussionsämne för industrin. I vår kurs får du lära dig vilka krav som ställs på person- och funktionssäkerhet.

Kurslängd
1 dag

Kursmål
Du får lära dig hur du gör en praktisk tolkning av kraven på potentialutjämning så att du på ett kostnadseffektivt sätt kan få en person- och funktionssäker anläggning.

Innehåll
Krav på utförande för: personsäkerhet, funktionssäkerhet och underhållsmässighet

  • Elsystemets uppbyggnad
  • Risker med och utan skydds- och funktionsutjämning
  • Skydds- och funktionsutjämning vid huvudjordningsskena
  • Kompletterande skyddsutjämning i olika miljöer
  • Skydds- och funktionsutjämning vid nybyggnation, komplettering och tillbyggnad
  • Rekommenderat utförande i olika industriella miljöer

Målgrupp
Elektriker, elinstallatör, konstruktör, besiktningsingenjör, projektör

Förkunskaper
INSUs kurs Elinstallationsreglerna grund eller ha motsvarande kunskaper samt grundläggande kunskaper om industriella elanläggningar.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search