Sammanfattning av Elsäkerhetsverkets rapport

Sammanfattning av Elsäkerhetsverkets rapport

I början av maj 2018 släppte Elsäkerhetsverket sin rapport för 2017. Där har de bland annat sammanställt och analyserat de olyckor som inträffat under 2017. Har du inte läst rapporten? Nedan har vi listat några viktiga punkter för att göra det lite enklare för dig. Vill du istället läsa hela rapporten kan du göra det här.

  • Flest elolyckor sker i åldrarna 18–29 år
  • Färre personer drabbas av elolycka idag än för 12 år sedan
  • 93% av elolyckorna under 2017 orsakades av strömgenomgång
  • De vanligaste orsakerna till elolyckor under 2017 var slarv och stress
  • Två lekmän omkom under året till följd av strömgenomgång
  • På fritiden sker det fler olyckor än på arbetsplatsen

Tips! Kom ihåg att följa de rutiner som är uppsatta, spänningsprova och kontrollera att du kopplat ifrån. Välj även att prioritera säkerhetsarbetet genom att sätta det först på dagordningen, på så sätt kan vi hjälpas åt att minska antalet olyckor.

Vill du få hjälp med att förebygga elolyckor på din arbetsplats? Med ökad kunskap minskar antalet olyckor. Vi hjälper dig gärna med din kompetensutveckling. Läs mer om våra olika kurser här.

Start typing and press Enter to search