Styr- och reglerteknik, grundkurs – VS, kyla, ventilation

Beskrivning

Kursen är en introduktion inom styr- och reglerteknik med fokus på fastigheter och dess VVS- och kylsystem. Du lär dig hur systemen samverkar och du får en tydlig förståelse för hur rätt optimerade system har en stor påverkan på driftskostnader och inomhusklimat.

Kursen är teoretisk och ger dig grunderna inom samtliga system. Vill du fortsätta kompetensutveckla dig inom styr- och reglerteknik för att kunna optimera systemen, kommer vi att erbjuda påbyggnadskurser inom ventilation, VS och kyla.

Kursmål

Kursens mål är att deltagarna ska få en grundläggande förståelse för styr- och regler inom fastigheters olika tekniska system. Kursen ska ge deltagaren:
-Kunskap för fastigheters olika styr- och reglersystem
-Färdighet att påverka styr- och reglersystem
-Kompetens att se hur de olika systemen samverkar via styr- och regler för energioptimering

Innehåll
  • Byggnader som energisystem
  • Styr- och reglerkomponenter med dess funktioner
  • Kommunikationsprotokoll i byggnaden
  • Styr- och reglerfunktioner i olika VVS system
  • Konsten att läsa driftkort
  • Reglersekvenser – vilken komponent som gör vad i vilken ordning
  • Uppbyggnad av apparatskåp för styr- och regler
  • Energioptimering via styr- och reglerteknik
  • Smarta hem – internet of things
  • Möjligheten att använda smarta elnät för styr- och regler
Målgrupp

För dig som arbetar med fastighetsdrift, har erfarenhet av VVS-tekniska system och vill kompetensutveckla dig inom styr- och reglerteknik. Du kan arbeta som t ex fastighetsskötare, drift- och fastighetstekniker, ventilations-, rör- och kylmontör/tekniker.

Förkunskaper

Deltagaren bör ha grundläggande kunskaper om VVS-systemens uppbyggnad och funktion.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search