Arbete nära och med spänning, grundkurs

Beskrivning
Arbetar du med underhåll nära och på spänningssatta anläggningar och vill undvika driftstopp? För många verksamheter som till exempel sjukhus, industrier och kontor så kan driftstopp vara katastrofala för både ekonomi och säkerhet. Därför kräver många kunder att du ska ha skriftlig dokumenterad kompetens för arbete med spänning. Du får lära dig att välja metoder, verktyg och skyddsutrustning som leder till både säkrare elarbete och leveranser. I kursen tillämpar vi isolerhandskmetoden.

Kurslängd
2 dagar

Kursmål
Du får kunskaper för att kunna utföra arbeten nära och på spänningssatta lågspänningsanläggningar genom val av rätt metod, rätt verktyg och rätt personlig skyddsutrustning.

Innehåll

  • Viktiga punkter i Starkströmsföreskrifterna
  • Viktiga punkter i SS-EN 50 110-1
  • Praktiska övningar med arbetsplanering och riskanalys

Övningsutrustning består av lågspänningsställverksfack, apparatskåp, och elcentraler.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat.

Målgrupp
Personal som arbetar på idrifttagna elanläggningar och riskerar att hamna innanför riskområdet eller i direkt beröring av spänningsförande del.

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i elsäkerhet vid arbete.

Övrig information
Vill du ha standarden med förtydligande kommentarer så rekommenderar vi SEK handbok 446 som du kan beställa från Elförlaget IN Förlag.

 

Passar inte datumet, vill du skicka hela firman vid två olika tillfällen, eller önskar ni vara själva på utbildningstillfället och kombinera utbildningen tillsammans med ert företagsmöte? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Sök utbildning