Brandfarliga Heta Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs ”Heta arbeten”. Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som yrkesmässigt beställer eller utför arbeten med värmealstrande verktyg på en tillfällig arbetsplats måste genomgå utbildningen för att få det tillstånd som krävs. Utbildningen är ett krav från försäkringsbolagen och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”. Efter genomförd och godkänd kurs så utfärdas det ett certifikat som skickas till kursdeltagare samt registrering i ID06-kompetensdatabas och ger denne behörighet att ansvara för, bevaka samt utföra Heta Arbeten

Kursens huvudpunkter

  • Ansvar, lagar och regler
  • Organisation
  • Säkerhetsregler och försäkringsvillkor
  • Riskhantering och konsekvenser
  • Grundläggande brandskydd
  • Brandfarlig vara
  • Grupparbeten
  • Praktisk släckövning
  • Certifiering

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar med heta arbeten, t ex som elektriker, rörläggare, brandskyddsansvarig, fastighetsskötare, lantbrukare, reparatör och andra som arbetar med heta arbeten på tillfälliga, icke brandskyddsgodkända, arbetsplatser.

Kurslängd
1 dag

Förkunskaper
Nej

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

I samarbete med

Start typing and press Enter to search