ESA Industri & Installation

Beskrivning
Vet du vem som gör vad i elsäkerhetsarbetet? I vår kurs lär du dig att arbeta tryggt och säkert. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är ett planeringsverktyg för att förebygga skador och klarlägga organisation, roller och vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. ESA Industri och installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1 och samordnad med ESA-14. Arbetsmetoderna är anpassade för de driftförhållanden som finns på större arbetsplatser.

Kurslängd
1 dag

Kursmål
Du kan använda kursen som ett komplement för att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar. Du vet hur en elsäkerhetsorganisation är uppbyggd och vem som ska göra vad.

Innehåll

  • Elsäkerhetsorganisationen
  • Planering av arbete
  • Riskhantering
  • Skriftlig bevisväxling
  • Skötsel och underhåll
  • Arbetsmetoder

Som kurslitteratur används ESA – Industri & Installation som framtagits i ett samarbete mellan IN, FIE och Svensk Energi.

Kursen avslutas med ett slutprov. Godkänd kursdeltagare får personligt certifikat.

Målgrupp
Alla som arbetar på eller nära anläggningar där ESA – Industri & Installation tillämpas.

Förkunskaper
Erfarenhet av elanläggningar.

Övrig information
Publikationen ESA Industri & Installation ingår som kurslitteratur, önskar du flera exemplar kan du köpa dem från IN Förlag.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search