Fyra tips för ökad merförsäljning

Läs Olofs tips på hur du ökar företagets merförsäljning

Olof Hansson, VD på Elians Group leder en av Solar Schools nya kurser i merförsäljning. Olof har under de senaste 10 åren startat och drivit bolaget Elians (fd Prolekta Gotland) som bland annat blivit utsett till Gasellföretag av Dagens Industri två år i rad, och hade de tio första åren en genomsnittlig tillväxt på drygt 30% per år. Vi bad Olof berätta de tre viktiga tipsen som han tar upp på kursen för hur du kan lyckas med din merförsäljning:

  1. Fundera över vilken kundnytta som du bidrar med och vilket pris du kan ta för det. Ska alltid råda balans mellan det.
  2. Pruta aldrig på dina priser utan att få någon motprestation. Mycket oseriöst!
  3. Lyssna noggrant och ta reda på kundens verkliga behov. Det är kunden som ska ha lösningen och betala för den och inte Du.
  4. Och viktigast av allt är att inte se försäljning eller merförsäljning som något fult! Tänk istället på att du faktiskt hjälper din kund.

Vill du lära dig mer om merförsäljning kan du läsa mer om våra kurser här.

Start typing and press Enter to search