Elsäkerhet vid arbete

Beskrivning
Du får kunskaper i föreskrifterna för elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110-1, Skötsel av elektriska anläggningar. Vi berör även innehavarens kontroll av elanläggning och varselmärkning.

Kurslängd
1 dag

Kursmål
Du får kunskaper i föreskrifterna för elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110-1, Skötsel av elektriska anläggningar. Dessutom berör vi innehavarens kontroll av elanläggning och varselmärkning. Kursen avslutas med ett slutprov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat.

Innehåll

  • Föreskrifternas och standardens krav och råd
  • Övningar i riskbedömning
  • Arbetsgivarens ansvar för elsäkerhet vid arbete
  • Innehavarens ansvar för elanläggningen
  • Arbetsmetoder
  • Elolycksfall
  • Elfaran
  • Varselmärkning

Kursmaterialet är ett eget framtaget material som bygger på föreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50 110-1 utgåva 3. Den kan sedan fungera som en handbok vid arbete på driftsatta anläggningar.

Elsäkerhet vid arbete på driftsatta elanläggningar
Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar är ett riskfyllt arbete. För att optimera personsäkerheten är kunskaper i föreskrifter och gällande standarder obligatoriska och ska hållas uppdaterade. Att ha färsk dokumenterad kunskap är, förutom ur ren säkerhetsaspekt, extra viktig då riskerna ökar när fler företag bedriver verksamhet på samma arbetsplats.

Därför kräver många industrier att entreprenören har “färsk” kompetens i dessa föreskrifter och standarder.

Målgrupp
All personal som ansvarar för, arbetar i eller deltar i skötsel av elektriska starkströmsanläggningar.

Förkunskaper
Erfarenhet av elanläggningar.

Andra önskemål?
Passar inte kursdatumet, vill du gå på annan ort eller skicka hela firman vid två olika tillfällen? Kontakta oss på info@solarschool.se så hjälper vi dig.

 

I samarbete med

Start typing and press Enter to search