Kurs i Elinstallationsreglerna på Gotland

Läs intervjun med en av våra kursdeltagare på Gotland

I samarbete med EUU erbjuder Solar School kurs i Elinstallationsreglerna på flera ställen runt om i Sverige.

Den 20 februari hölls en kurs i Solars lokaler i Visby. En av deltagarna på kursen var Ola Boberg från Prolekta på Gotland, som genomför kursen tillsammans med två kollegor. Ola går kursen eftersom han dels vill utvecklas själv, men han menar även att det är ett utmärkt tillfälle att som grupp få en gemensam syn på hur arbetet ska utföras, samtidigt som han får möjlighet att utvecklas tillsammans med kollegorna.

Vad tar du med dig från dagen?

– Det har framförallt varit många bra diskussioner och en bra utbildare. Jag är väldigt nöjd med helhetsupplevelsen, säger Ola. Det som kanske är allra bäst med att gå kurs är alla frågor till utbildaren från deltagarna, fortsätter han. Eftersom man är en grupp från olika sammanhang så får man svar även på frågor som man själv inte kommer på att ställa just i stunden.

Varför tycker du att andra installatörer ska gå den här kursen hos Solar School?

– Jag tycker att det viktigt med uppfräschning, många av sakerna försvinner lätt när man bara arbetar praktiskt i vardagen. Det är viktigt att ta tid för att även ta till sig teoretiska kunskaper.

Kursen i elinstallationsreglerna utgår från EUU:s handbok till Elinstallationsreglerna som man även får med sig efter avslutad kurs, och som fungerar som ett verktyg i vardagen.

– Att vara i framkant elsäkerhetsmässigt ska vara lika viktigt som att vara i framkant tekniskt säger Per-Johan Fröjelid, Account Manager på Solar Sverige. Per-Johan var kursanordnare i Visby och på plats under kursen. Han säger att det blir allt viktigare för hantverkare att kunna konkurrera med kunskap, och han menar att det kommer att bli en allt viktigare möjlighet att kunna differentiera sig mot kollegor i branschen framgent.

Vill du lära dig mer om de nya lagar, regler och förordningar som gäller i branschen, eller finns det andra kunskapsluckor som du behöver fylla? Vi hjälper dig gärna att ta fram rätt kurser för just din verksamhet! Tveka inte att höra av dig till oss på Solar School.

Start typing and press Enter to search